Menu

ID-band

Syfte: sjukvård, underhållningsbranschen

Funktioner:

Beskrivning:

ID-armband är en bra lösning inom arbeten där en snabb och enkel tillgång till information om personer är viktig. På bandet finns en streckkoddär man efter behandlingen kan kontrollera alla uppgifter i systemet. I underhållningsbranschen tillåter det,bland annat kontroll av besökare till evenemang och därigenom förhindra förvirring i frågor gällande organisering. Men denallra nödvändigastetillämpningenverkar varaimedicinska institutioner, där det är viktigt med fri tillgång till information om alla patienter, och därigenom eliminera fel i diagnos och genomförandet av lämpliga behandlingsmetoder. Samtidigt minimerar detta tillvägagångssätt risken att uppgifterläses av obehöriga.

Är du intresserad av våra erbjudanden ?

Vi har individuell rabatt för dig !

Fråga om pris