Menu

RFID band

Syfte: sjukvård, underhållningsbranschen

Funktioner:

Beskrivning:

RFID bandären modern lösning i fråganom personlig identifiering. Används ofta på sjukhus och kliniker, det underlätta arbetet för medicinsk personal och förebyggerfel i samband med diagnos och behandling. På grund av dess förmåga att koda mer data på RFID-chips blir de tillgängliga direkt, utan användning av scanningsutrustning. Med RFID tekniken för dataöverföring  kan du läsa igenom och runt kroppen, kläder, örngott och icke-metalliska material.

Är du intresserad av våra erbjudanden ?

Vi har individuell rabatt för dig !

Fråga om pris