Menu

Återstående etiketter

Etiketter av vit folie BW (folie OPP)

BW etiketter används ofta av tillverkare av drycker och mineralvatten. Etiketter av vit folie BW förbättrar den visuella effekten av produkter och ökar dess attraktivitet hos konsumenter.

Se mer

Etiketter av pärle-vit folie BD ( OPP folie )

Den sortens etiketter används ofta av tillverkare av mineralvatten och drycker. Etiketter av pärle-vit folie BD förbettrar definitivt den visuella effekten och ökar attraktiviteten hos konsumenter.

Se mer

Transparenta etiketter av folie BG

Användningen av transparenta etiketter förbättrar avsevärt produktens visuella effekt och ökar attraktiviteten hos konsumenten.

Se mer

Etiketter av metallfolie (OTT PET foli)

Användning av etiketter av metallfolie förbättrar påtagligt den visuella effekten och ökar attraktiviteten hos konsumenten.

Se mer

IML etiketter

Teknologin i IML består av att kombinera ihop etiketter med förpackningar direkt under produktionsprocessen.

Se mer

Shrink sleeve etiketter

Shrink sleeve etiketter är värmekrympbara etiketter som under inverkan av upphettad luft eller ånga anpassas till formen av paketet, så att varje rakt parti av etiketten vidhäftar till ytan.

Se mer