Menu

Våra varor

För att fullt uppfylla behoven hos våra kunder erbjuder vi ett brett utbud av tjänster. För det fösta specialiserar vi oss på flexografisk etikettutskrift. Skriv text, ange adressen till en webbplats eller översätt ett dokument. Men kraven i små tillverkningsföretag skiljer sig från behoven hos stora företag, och därför har vi infört i våra tjänster det som omfattar digitaltryck, vilket är idealiskt för att utföra små serier av etiketter. Därför att vi gör allt för att kunder som tillverkar sina produkter i mindre skala inte ska behöva bära de höga kostnaderna i samband med märkning av gods, med hjälp flexografi som är kostnadseffektivt för stora volymapplikationer. Vi producerar termisk- och termotransferetiketter, papper och plast, samt utför material av Tyvek-taggar, RFID-taggar, wineglass, IML och shrink sleeve. Vi försöker göra vårt erbjudande varierat och rikt, så att varje kund har möjlighet att välja och anpassa lösningar efter sina behov.

Är du intresserad av våra erbjudanden ?

Vi har individuell rabatt för dig !

Fråga om pris