Menu

Termoledende kopieringsstoff

TTR wax

Termoledende voksbånd TNT WAX er bevilga til å trykke strekekoder, ulike informasjoner om produktet og grafikk på etiketter av belagt og ubelagt papir.

Se mer

TTR wax silver

Berika termoledende voksbånd TNT Wax Silver anvendes til å trykke strekekoder, ulike informasjoner om produktet og mer krevende og liten grafikk. Det brukes til å markere alle slags papiretiketter. Takka være dets egenskaper, viser dette båndet høy grad av resistens mot tørkning og påvirkning av andre eksterne faktorer.

Se mer

TTR wax-resin

Voks/resinbånd anvendes til å trykke på folje- og papiretiketter. På grunn av dets egenskaper, markering ved hjelp av det termoledende båndet TnT Wax-Resin forlenger levetida av informasjonen som står på etiketten.

Se mer

TTR wax-resin silver

Berika voks/resinbånd TnT WAx-Resin Silver anvendes til å markere de veldig krevende etikettene av folje og papir. Det vi har trykt ved hjelp av dette båndet utmerker seg med fullkommen kvalitet. Det vil være klart også når etiketten utsettes for påvirkninga av veldig høye eller veldig lave temperaturer.

Se mer

TTR wax-resin gold

Berika voks/resinbånd TnT WAx-Resin Gold anvendes til å markere de veldig krevende etikettene av folje og papir. Det vi har trykt ved hjelp av dette båndet utmerker seg med fullkommen kvalitet.

Se mer

TTR resin

ermoledende resinbånd TnT Resin brukes til å trykke strekekoder og ulike informasjoner og grafikk på foljeetiketter og direkte på emballasjer av PP, PE eller PVC.

Se mer

TTR wax-resin edge

Termoledende voks/resinbånd bør brukes ved skrivere med kanthodet. Det karakteriserer seg med ei praktfull sverting av trykket ved den maksimale markeringshurtigheten.

Se mer

TTR Zebra

Originale termoledende bånd fra Zebra, kjent og ansett produsent av etikettmarkeringsutstyr

Se mer

TTR Toschiba Tec

Denne løsninga har vært designa spesielt for skrivere av Toshiba Tec.

Se mer