Menu

RFID etiketter

Formål: produksjonslinjer, logistiske systemer, parkeringssystemer, bibliotekvitenskap, dokumentadministreringssystemer

Karakteristikk:

Beskrivelse:

RFID-etiketter er teknologisk avanserte etiketter som har en elektronisk chip med minnet og antenna som tillater dataemisjonen. De forenkler mye produksjons- og logistiske prosesser fordi de tillater at mange markører leses samtidig, uten nød for å scanne hvert produkt for seg eller å ta det av fra en kollektiv emballasje. 

Interessert i tilbudet ?

Individuell rabattpris for deg !

Spør om priser