Menu

Mikrochips RFID

Formål: identifikasjon av husdyr, fugler

Egenskaper:

Beskrivelse: 

Mikrochiper er transpondere med små dimensjoner, som injiseres under dyrets hud, hovedsaklig mellom skulderblader, noe som reduserer mulighet for migrasjon. Ofte inneholder de en digital kode, som er tilskrevet til databasen. Dette betyr at etter implantering av chipen bør dyret registreres i en aktuell database. Da er full identifikasjon som tillater å hente informasjon om f.eks. eieren mulig. Identifikasjon av dyr hindrer ulovlig handel eller avl, smugling, tyveri, hemmer problemet med bostedsløshet og oppgivelse av uønskede hunder og katter. For eierne er det en lett og rask identifisering i tilfelle av tap av et dyr.

Interessert i tilbudet ?

Individuell rabattpris for deg !

Spør om priser